Paljonko Suomessa asuu maahanmuuttajia?

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2020 lopussa Suomen väestöstä 7,5 prosenttia oli syntynyt ulkomailla. Suurimmat ulkomailla syntyneiden ryhmät olivat Venäjällä, Virossa ja Irakissa syntyneet.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 1990 Suomessa asui noin 26 000 ulkomaan kansalaista, mikä oli noin 0,5% väestöstä. Määrä alkoi nousta merkittävästi 2000-luvun alusta lähtien. Vuonna 2010 ulkomaan kansalaisten määrä oli jo yli 167 000 eli noin 3% väestöstä. Vuoden 2020 lopussa ulkomailla syntyneitä, eli maahanmuuttajia, oli 7,5% väestöstä.

Tämä tarkoittaa, että maahanmuuttajien osuus Suomen väestöstä on kasvanut huomattavasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Tätä kasvua on ohjannut useat tekijät, kuten työperäinen maahanmuutto, opiskelu ja kansainväliset suojeluperusteet.

VuosiUlkomaan kansalaisten määräProsenttiosuus väestöstä
199026 0000,5 %
200091 0741,7 %
2010167 9543,1 %
2020~404 000 (ulkomailla syntyneet)7,5 %
Miten maahamuutto auttaa kansantaloutta?

Maahanmuutto voi vaikuttaa kansantalouteen monella tapaa, mukaan lukien seuraavat:
Työvoima: Maahanmuuttajat voivat täyttää työvoiman tarpeita, erityisesti sellaisilla aloilla, joilla on työvoimapula. Tämä on erityisen merkittävää maissa, joissa väestö ikääntyy, koska työvoiman saatavuus vähenee.
Kulutus: Maahanmuuttajat lisäävät kokonaiskulutusta maassa, mikä voi stimuloida taloudellista kasvua.
Yrittäjyys: Maahanmuuttajat perustavat usein omia yrityksiä, mikä luo työpaikkoja ja lisää taloudellista toimintaa.
Verotulot: Työssäkäyvät maahanmuuttajat maksavat veroja, jotka tukevat julkisia palveluita ja infrastruktuuria.
Innovaatio: Kansainväliset työntekijät voivat tuoda uusia taitoja, näkökulmia ja ideoita, jotka edistävät innovaatioita ja tuottavuuden kasvua.
Väestön kasvu: Maahanmuutto voi myös auttaa maissa, joissa väestönkasvu on hidasta, ylläpitämään väestön määrää ja sen ikärakennetta.
On tärkeää huomata, että maahanmuuton taloudelliset vaikutukset voivat vaihdella suuresti maan, maahanmuuttajien alkuperän ja muiden tekijöiden mukaan. Samoin maahanmuuttoon liittyy myös haasteita, kuten integraation ja yhteiskunnan sopeutumisen tarve.
Maahanmuuton kokonaisvaikutusta kansantalouteen on monesti vaikea arvioida tarkasti, koska se riippuu niin monista eri tekijöistä. Kuitenkin useissa tutkimuksissa on osoitettu, että maahanmuutto voi tukea taloudellista kasvua ja kehitystä monin tavoin, kun sitä hallitaan ja tuetaan asianmukaisesti.

Jätä kommentti