Paljonko korkeakoulu opiskelu vie aikaa?

Korkeakoulussa opiskeluun käytetty aika voi vaihdella suuresti eri oppiaineiden, kurssejen, opiskelijan tavoitteiden ja opiskelutapojen mukaan. Tässä on kuitenkin muutamia yleisiä suuntaviivoja:

 • Täysipäiväiset opinnot: Yleisesti ottaen, korkeakoulussa täysipäiväisesti opiskelevan oletetaan käyttävän noin 40 tuntia viikossa opintoihinsa. Tämä sisältää sekä kontaktiopetuksen (luennot, seminaarit, laboratoriotyöt jne.) että itsenäisen opiskelun, kuten lukemisen, kirjoittamisen, ryhmätyöskentelyn ja muun opintoihin liittyvän työn.
 • Opintopisteet: Euroopassa käytössä olevan ECTS-järjestelmän mukaan yksi opintopiste vastaa noin 25-30 työtuntia. Suomessa yliopistot ja korkeakoulut tarjoavat usein opinto-ohjelmia, jotka vaativat 180 opintopistettä kandidaatin tutkintoa varten ja 120 opintopistettä maisterin tutkintoa varten. Tämä tarkoittaa, että kandidaatin tutkinto edellyttää tyypillisesti kolme vuotta täysipäiväistä opiskelua, ja maisterin tutkinto kaksi vuotta lisää.
 • Opiskelun intensiteetti: Opiskelun intensiteetti voi vaihdella suuresti opiskelijan omien tavoitteiden, kurssien vaativuuden ja opiskelijan omien oppimistapojen mukaan. Jotkut opiskelijat saattavat tarvita enemmän aikaa tietyille kursseille tai tehtäville, kun taas toiset saattavat edetä nopeammin.

Korkeakouluopinnot voivat olla intensiivisiä ja vaativat usein merkittävän määrän itsenäistä työtä. On tärkeää, että opiskelijat suunnittelevat opintonsa huolellisesti, pitävät huolta hyvästä ajankäytöstä ja huolehtivat myös hyvinvoinnistaan ja stressinhallinnastaan opintojen aikana.

Miten voin nopeuttaa tai helpottaa korkeakoulu opintoja?

Hyvin suunniteltu ja järjestelmällinen opiskelu voi auttaa sinua saavuttamaan korkeakouluopintosi tavoitteet nopeammin ja tehokkaammin. Tässä on muutamia vinkkejä:

 1. Ajanhallinta: Opiskele säännöllisesti ja pidä kiinni aikataulusta. Käytä kalenteria tai suunnittelutyökalua pitämään kirjaa luennoista, palautuspäivistä, tenttipäivistä ja muista tärkeistä päivämääristä.
 2. Suunnittelu: Suunnittele opintosi etukäteen. Ota selvää, mitkä kurssit tai aihealueet sinun tulee suorittaa, ja laadi realistinen aikataulu niiden suorittamiseksi.
 3. Tehokas lukeminen: Kehitä tehokkaita lukutaitoja. Opettele lukemaan aktiivisesti, tekemään muistiinpanoja, ja arvioimaan tietoa kriittisesti.
 4. Ryhmätyö ja verkostoituminen: Hyödynnä opiskelijatovereitasi. Ryhmätyö ja yhteistyö voivat tehdä oppimisesta tehokkaampaa ja hauskempaa.
 5. Hyödynnä resurssit: Käytä hyväksi korkeakoulun tarjoamia resursseja, kuten kirjastoja, verkkoresursseja, ohjausta ja tutorointia.
 6. Terveellinen elämäntapa: Pidä huolta terveydestäsi. Tasapainoinen ruokavalio, riittävä uni ja säännöllinen liikunta voivat parantaa aivojen toimintaa ja keskittymiskykyä.
 7. Tauot: Älä unohda pitää taukoja. Lyhyet tauot opiskelun lomassa voivat auttaa aivoja palautumaan ja parantaa keskittymiskykyä pitkällä aikavälillä.
 8. Motivaatio: Muista, miksi opiskelet. Tavoitteiden asettaminen ja niiden pitäminen mielessä voi auttaa sinua pysymään motivoituneena, vaikka kohtaisitkin haasteita.
 9. Apua tarvittaessa: Älä pelkää pyytää apua, jos kohtaat vaikeuksia. Useimmat korkeakoulut tarjoavat opintoneuvontaa ja muita tukipalveluita opiskelijoille.

Jokainen opiskelija on yksilöllinen ja eri strategiat toimivat eri ihmisille. Kokeile erilaisia lähestymistapoja ja kehitä opiskelumenetelmiä, jotka toimivat parhaiten sinulle.

Jätä kommentti