Miten Euroopan unioni toimii?

Euroopan unioni (EU) on poliittinen ja taloudellinen yhteistyöjärjestö, joka koostuu 27 Euroopan maasta. EU:lla on monitasoinen hallintojärjestelmä, joka jakautuu eri toimielimiin ja päätöksentekomenetelmiin. Tässä on lyhyt kuvaus EU:n toiminnasta:

 1. Euroopan unionin toimielimet: EU:ssa on useita toimielimiä, joilla on eri tehtäviä ja vastuualueita. Tärkeimpiä toimielimiä ovat Euroopan parlamentti, Euroopan komissio, Eurooppa-neuvosto, Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan keskuspankki.
 2. Lainsäädäntöprosessi: EU:n lainsäädäntöprosessi alkaa komission ehdotuksesta, joka lähetetään parlamentin ja neuvoston käsittelyyn. Parlamentti ja neuvosto käyvät neuvotteluja ja tekevät päätöksiä yhteistyössä, ja lopullinen lainsäädäntö hyväksytään yleensä yhteispäätösmenettelyllä.
 3. Yhteiset politiikat: EU:lla on useita yhteisiä politiikanaloja, kuten sisämarkkinat, maatalous, kalastus, ympäristönsuojelu, liikenne, energiapolitiikka ja ulko- ja turvallisuuspolitiikka. EU:n tavoitteena on edistää taloudellista ja poliittista yhdentymistä sekä turvata jäsenmaiden rauha ja hyvinvointi.
 4. Vapaa liikkuvuus: EU:n perusperiaatteisiin kuuluu neljän vapauden periaate, joka mahdollistaa vapaan liikkuvuuden henkilöille, tavaroiden, palveluiden ja pääomien vapaan liikkuvuuden EU:n jäsenmaiden välillä.
 5. Rahoitus: EU:lla on oma budjetti, josta rahoitetaan erilaisia ohjelmia ja hankkeita. Budjetti muodostuu pääasiassa jäsenmaiden maksamista jäsenmaksuista ja tulleista.
 6. Oikeusjärjestelmä: EU:lla on oma oikeusjärjestelmä, joka koostuu EU:n tuomioistuimesta ja kansallisista tuomioistuimista. EU:n tuomioistuin varmistaa, että jäsenmaat noudattavat EU-oikeutta ja että oikeusperiaatteita sovelletaan yhdenmukaisesti.

EU:n toiminnan tavoitteena on edistää taloudellista ja poliittista yhdentymistä Euroopassa sekä edistää rauhaa, vakautta ja hyvinvointia jäsenvaltioissa. EU:ssa tehtävät päätökset ja politiikat vaikuttavat laajasti jäsenmaiden talouteen, politiikkaan, lainsäädäntöön ja kansalaisten arkeen.

EU-maat

MaaLiittymispäivämäärä
Alankomaat1. tammikuuta 1958
Belgia1. tammikuuta 1958
Italia1. tammikuuta 1958
Luxemburg1. tammikuuta 1958
Ranska1. tammikuuta 1958
Saksa1. tammikuuta 1958
Tanska1. tammikuuta 1973
Irlanti1. tammikuuta 1973
Iso-Britannia1. tammikuuta 1973
Kreikka1. tammikuuta 1981
Espanja1. tammikuuta 1986
Portugali1. tammikuuta 1986
Suomi1. tammikuuta 1995
Itävalta1. tammikuuta 1995
Ruotsi1. tammikuuta 1995
Kypros1. toukokuuta 2004
Viro1. toukokuuta 2004
Latvia1. toukokuuta 2004
Liettua1. toukokuuta 2004
Malta1. toukokuuta 2004
Puola1. toukokuuta 2004
Slovakia1. toukokuuta 2004
Slovenia1. toukokuuta 2004
Tšekki1. toukokuuta 2004
Unkari1. toukokuuta 2004
Bulgaria1. tammikuuta 2007
Romania1. tammikuuta 2007
Kroatia1. heinäkuuta 2013
Pohjois-Makedonia1. tammikuuta 2020
MontenegroLiittymisneuvottelut käynnissä
SerbiaLiittymisneuvottelut käynnissä
TurkkiLiittymisneuvottelut käynnissä
IslantiEFTA-jäsen, Euroopan talousalue
NorjaEFTA-jäsen, Euroopan talousalue
SveitsiEFTA-jäsen, Euroopan talousalue
Miten Euroopan unioniin voi liittyä?

EU:hun liittymisen vaatimukset perustuvat Kööpenhaminan poliittisiin kriteereihin, jotka on vahvistettu vuonna 1993 Eurooppa-neuvoston päätöksessä. Tärkeimmät vaatimukset EU:hun liittymiseen ovat seuraavat:

 1. Politiikka ja hallinto: Hakijamaan on oltava demokraattinen valtio, joka perustuu oikeusvaltion periaatteisiin. Sillä on oltava toimiva demokraattinen hallintojärjestelmä, jossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia, vähemmistöjen oikeuksia ja oikeusvaltion periaatteita.
 2. Markkinatalous: Hakijamaan on hyväksyttävä ja noudatettava EU:n sisämarkkinoiden sääntöjä ja periaatteita. Tämä tarkoittaa avoimen ja kilpailukykyisen markkinatalouden luomista sekä kykyä soveltaa ja täytäntöönpanna EU:n lainsäädäntöä taloudellisesti.
 3. Lainsäädäntö: Hakijamaan on pystyttävä hyväksymään ja täytäntöönpanemaan EU:n lainsäädäntöä ja normeja sekä oltava valmis yhteistyöhön muiden EU-jäsenvaltioiden kanssa.
 4. Kyky ottamaan vastaan EU:n säännöstöä: Hakijamaan on oltava valmis hyväksymään EU:n säännöstö ja -normit sekä mukauttamaan omaa lainsäädäntöään EU:n sääntelyyn.
 5. Naapuruussuhteet: Hakijamaan on ylläpidettävä hyviä naapuruussuhteita muiden EU-jäsenvaltioiden kanssa ja ratkaistava mahdolliset kiistat rauhanomaisesti.
 6. Talous- ja rahoitusasiat: Hakijamaan on pystyttävä osoittamaan taloudellinen vakaus, kyky toteuttaa tarvittavat taloudelliset uudistukset ja täyttää EU:n talouspolitiikan vaatimukset.

Hakijamaat käyvät läpi neuvotteluprosessin, jossa niiden on täytettävä nämä vaatimukset ja sopeuduttava EU:n jäsenyyteen. Liittymisprosessi voi kestää useita vuosia ja vaatii huomattavia poliittisia, taloudellisia ja oikeudellisia uudistuksia. Lopullinen päätös liittymisestä tehdään neuvottelujen ja jäsenvaltioiden hyväksynnän perusteella.

Jätä kommentti