Mikä on ChatGPT?

ChatGPT on OpenAI:n kehittämä tekoälypohjainen keskustelurobotti, joka on suunniteltu luomaan luonnollisen kielen tekstiä ja ymmärtämään ihmisen antamia syötteitä. GPT tulee sanoista ”Generative Pretrained Transformer”, mikä viittaa algoritmin kykyyn luoda (generoida) tekstiä, sen esikoulutukseen suurella määrällä tekstidataa, ja transformer-arkkitehtuuriin, joka on sen taustalla oleva koneoppimisen malli.

ChatGPT perustuu syväoppimiseen, erityisesti transformer-pohjaisiin neuroverkkoihin. Se on koulutettu suurella määrällä internetistä peräisin olevaa tekstidataa. Tämä koulutus mahdollistaa sen, että ChatGPT kykenee tuottamaan monenlaisia tekstivastauksia erilaisiin syötteisiin.

ChatGPT ei ymmärrä kieltä samalla tavalla kuin ihmiset. Sen sijaan se käyttää tilastollista mallia ymmärtääkseen, kuinka sanat ja lauseet yleensä liittyvät toisiinsa, ja luo vastauksensa perustuen tähän malliin. ChatGPT ei myöskään omaa tietoisuutta tai omia mielipiteitä. Sen tuottamat vastaukset perustuvat siihen dataan, jolla se on koulutettu, eikä se kykene muodostamaan ajatuksia tai tunteita.

ChatGPT:ta käytetään monenlaisissa sovelluksissa. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi automaattisessa asiakaspalvelussa, opetuksen tukena, sisällöntuotannossa tai vaikkapa kielten opiskelun apuvälineenä. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että vaikka ChatGPT voi tuottaa vaikuttavan ihmismäisiä vastauksia, se ei ole täydellinen ja saattaa tehdä virheitä tai tuottaa epätarkkoja tai harhaanjohtavia vastauksia.

Jätä kommentti