Kannattaako minun asentaa aurinkopaneelit?

Aurinkopaneelien kannattavuus riippuu useista tekijöistä, kuten sijainnista, asennuskustannuksista, sähkön hinnasta ja mahdollisista tukiohjelmista.

Tässä muutamia asioita, jotka kannattaa ottaa huomioon:

  1. Sijainti: Aurinkopaneelien tehokkuus riippuu suurelta osin siitä, kuinka paljon auringonvaloa ne saavat. Suomessa auringonvaloa on vähemmän kuin monissa muissa maissa, mutta aurinkopaneelit voivat silti olla tehokkaita, varsinkin kesäaikaan.
  2. Asennuskustannukset: Aurinkopaneelien hankinta- ja asennuskustannukset voivat olla suuret. Nämä kustannukset riippuvat mm. järjestelmän koosta ja asennuspaikasta.
  3. Sähkön hinta: Aurinkopaneelien taloudellinen kannattavuus riippuu suuresti sähkön hinnasta. Mitä korkeampi sähkön hinta, sitä nopeammin investointi maksaa itsensä takaisin.
  4. Tuet: Joissain maissa, kuten Suomessa, on olemassa tukiohjelmia, jotka voivat alentaa aurinkopaneelien hankintakustannuksia. Tukien olemassaolo ja suuruus riippuvat kuitenkin poliittisista päätöksistä, joten niitä on vaikea ennustaa pitkällä aikavälillä.

On tärkeää huomioida, että aurinkopaneelien hankinta on pitkän aikavälin investointi. Useimmat aurinkopaneelijärjestelmät maksavat itsensä takaisin 10-20 vuodessa, mutta sen jälkeen ne voivat tuottaa ilmaista sähköä vielä vuosikymmeniä.

Ympäristönäkökulmasta aurinkopaneelit ovat hyvä investointi, koska ne tuottavat uusiutuvaa energiaa eivätkä aiheuta hiilidioksidipäästöjä käytön aikana.

Jos harkitset aurinkopaneelien hankintaa, kannattaa ottaa yhteyttä asiantuntijaan, joka voi tehdä tarkemman arvion kannattavuudesta omassa tilanteessasi.

Miten lasken aurinkopaneelien tuoton?

Aurinkopaneelien sijoitetun pääoman tuotto (ROI, Return on Investment) lasketaan yleensä seuraavasti:

  1. Laske aurinkopaneelijärjestelmän koko elinkaaren kustannukset. Tähän lukuun sisältyvät itse paneelien hankintakustannukset, asennuskustannukset, mahdolliset huoltokustannukset sekä mahdollinen rahoituksen kustannus.
  2. Arvioi kuinka paljon sähköä aurinkopaneelijärjestelmä tuottaa sen elinkaaren aikana. Tämä riippuu monista tekijöistä, kuten sijainnista, aurinkopaneelien tyypistä ja koosta sekä järjestelmän iästä (aurinkopaneelit menettävät hieman tehoa joka vuosi).
  3. Laske, kuinka paljon säästät sähkölaskussa aurinkopaneelien tuottaman sähkön ansiosta. Jos käytät itse kaiken tuotetun sähkön, voit laskea säästöt suoraan nykyisen sähkön hinnan perusteella. Jos myyt osan tuotetusta sähköstä takaisin sähköverkkoon, sinun täytyy huomioida tämä sähkön myyntihinta laskelmissa.
  4. ROI prosentti lasketaan seuraavalla kaavalla:ROI = [(Säästöt / Kustannukset) – 1] x 100%

Esimerkiksi, jos aurinkopaneelijärjestelmän kustannukset ovat 10 000 euroa ja se säästää sinulle 500 euroa vuodessa sähkölaskussa, ROI lasketaan seuraavasti:

ROI = [(500*20 / 10 000) – 1] x 100% = 0%

Tässä esimerkissä oletetaan, että järjestelmän elinikä on 20 vuotta, eikä oteta huomioon mahdollisia huoltokustannuksia tai paneelien tehoon vaikuttavaa ikääntymistä. Lisäksi sähkön hinta voi muuttua ajan myötä, joka voi vaikuttaa ROI:n laskentaan.

Yleisesti ottaen, aurinkopaneelijärjestelmän ROI voi vaihdella laajasti riippuen monista tekijöistä, kuten järjestelmän hinnasta, paikallisesta sähkön hinnasta, sijainnista, ja mahdollisista tukiohjelmista. Asiantuntijan apu voi olla hyödyllistä tämän laskelman tekemisessä.

Aurinkopaneelien ROI vaihtelee suuresti riippuen monista tekijöistä, kuten aurinkopaneelijärjestelmän koosta, sijainnista, asennuskustannuksista, sähkön hinnasta ja mahdollisista tukiohjelmista. On tärkeää huomata, että tämä luku voi olla hyvin erilainen eri kotitalouksille tai yrityksille.

Kuitenkin, jotkin arviot Suomessa ovat osoittaneet, että aurinkopaneelijärjestelmät voivat tuottaa positiivisen ROI:n 10-20 vuoden aikana. Tämä tarkoittaa, että investointi saattaa maksaa itsensä takaisin tuona aikana sähkölaskujen säästöjen kautta, ja sen jälkeen järjestelmä voi tuottaa ”ilmaista” sähköä.

Esimerkiksi, jos aurinkopaneelijärjestelmän kustannukset ovat 10 000 euroa, ja se säästää sinulle 500 euroa vuodessa sähkölaskussa, se maksaa itsensä takaisin 20 vuodessa. Tämä olettaa, että sähkön hinta pysyy samana tuona aikana, eikä huomioi mahdollisia huolto- tai korjauskustannuksia.

On tärkeää muistaa, että aurinkopaneelien hankinta on pitkän aikavälin investointi, ja siinä on myös muita etuja, kuten hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja energiaomavaraisuuden lisääntyminen. Lisäksi jotkut ihmiset arvostavat mahdollisuutta tuottaa omaa sähköä uusiutuvilla energialähteillä.

Jätä kommentti